Nabídka služeb

Výuka a výcvik skupiny B -15000,-Kč,další ceny viz.ceník

Výuka a výcvik sk. B

Výuka v naší autoškole probíhá podle kvalitních a vysoce efektivních výukových materiálů AUTOŠKOLA- POHODLNĚ! Výuka teorie probíhá dle tzv. „Individuálního studijního plánu“ (§18 zákona 247/2000 Sb.).V čem jsou výhody individuálního studijního plánu oproti klasické organizované výuce ? – tento systém je vhodný pro uchazeče s omezenými časovými možnostmi – uchazeč se může rozhodnout, zda bude navštěvovat společnou výuku teorie, nebo zda zvolí samostudium doplněné o povinné konzultace, nebo kombinaci obou metod – zahájení výcviku není vázáno na sestavení skupiny lidí tvořící kurz, uchazeč se může zapojit do kurzu kdykoliv v jeho průběhu-jednotlivé lekce teoretické výuky jsou sestavovány tak, aby i nepravidelně přícházející uchazeči dostávali patřičné informace

Kondiční jízdy

Kondiční jízda je praktický výcvik v řízení vozidla pro řidiče, který již má řidičský průkaz. Podle konkrétního požadavku zákazníka můžeme nabídnout individuální schéma výcviku v závislosti na jeho účelu například pro řidiče, kteří: 1)delší dobu neřídili motorové vozidlo a chtějí znovu získat jistotu za volantem 2)pravidelně neřídí a chtějí si řidičské dovednosti uchovat 3)se chtějí zdokonalit v řízení 4)chtějí naučit průjezd konkrétní trasou Nabízíme Vám zdokonalení Vašich řidičských schopností

přezkoušení z odborné způsobilosti

Dle zákona 361/2000Sb., § 102 je osoba, která pozbyla řidičské oprávnění podle § 94a, nebo podle § 123c – „bodový systém“, po ukončení zákazu řízení motorových vozidel, který trval více než jeden rok, je žádající o vrácení řidičského oprávnění povinen prokázat zdravotní a odbornou způsobilost. Provádíme zkoušky pro vrácení řidičského oprávnění . Pro přijetí k této zkoušce je třeba předložit žádost-přihlášku do autoškoly, výpis z karty řidiče, případné rozhodnutí, usnesení nebo rozsudek o uložení zákazu řízení, o ukončení zákazu nebo o podmíněném ukončení zákazu řízení, posudek o zdravotní způsobilosti žadatele a dopravně psychologické vyšetření .

školení řidičů

Pojem řidič referentského vozidla v našich současných předpisech není uváděn, ale je tak často používán, že všichni rozumí tomu, o jaké řidiče se vlastně jedná.Kolem školení řidičů existuje mnoho nejasností, zaměstnavatelé a vedoucí zaměstnanci nestačí sledovat, a to zvláště v posledních dvou letech, změny předpisů a ze setrvačnosti používají zastaralé pojmy. Jakékoliv školení není prováděno proto, že to stanoví nějaký předpis, ale proto, aby zaměstnanci, v našem případě řidiči, byli seznámeni s riziky vykonávané práce a s pravidly, která výskyt rizik eliminují. Předpis je pouze právní nástroj nebo návod, jak nejlépe postupovat.Školení těchto řidičů vyplývá z § 133 odst.1 písm.e) zákoníku práce a zaměstnavatel je povinen seznámit zaměstnance dle charakteru vykonávané práce se všemi nebo některými následujícími předpisy dle charakteru práce.

Vidět a být viděn

Jsme autoškola působící v Rožnově pod Radhoštěm a okolí.

Jsme autoškola působící v Rožnově pod Radhoštěm a okolí.Naše autoškola nabízí možnost získat řidičský průkaz pro skupinu B. Naším cílem je spokojenost absolventů kurzů a školení, kterým se dostává kvalitního vzdělání. O tom, že se nám tento cíl daří naplňovat, svědčí počet absolventů, kteří v naší autoškole úspěšně získávají řidičské oprávnění. Naše autoškola nabízí i služby pro stávající řidiče, kteří usilují o navrácení řidičského průkazu, nebo si potřebují oživit své řidičské schopnosti.Základní naší filozofií je připravit absolventa nejen pro zdárné zvládnutí zkoušek, ale především pro následnou kvalitní a bezpečnou jízdu v silničním provozu.

Ceník

Nabízíme možnost zaplacení školného na splátky bez jakéhokoliv navýšení !

Výuka a výcvik sk. B

Správní poplatky u zkoušek(placeno na pokladně MÚ) První zkouška z odborné způsobilosti 700,-Kč.Opakované zkoušky z odborné způsobilosti-zkouška PPV(testy) 100,-Kč,praktická jízda 400,-Kč.
Cena kurzu 15000,-Kč.Cena je konečná.Opravné zkoušky: teorie, testy / PPV-ZDARMA, každá další praktická jízda-350,-Kč/hod.Žádné dodatečné poplatky Vám nejsou k ceně dále účtovány !

Kondiční jízdy

Kondiční jízdy 1 hod.(45min.) 400,-Kč/hod.BALÍČEK 5K-kondiční jízdy 5 a více hod.placeno předem 350,-Kč/hod (celkem 1750,-Kč)

přezkoušení z odborné způsobilosti

Správní poplatky u zkoušek(placeno na pokladně MÚ) První zkouška z odborné způsobilosti 700,-Kč.Opakované zkoušky z odborné způsobilosti-zkouška PPV(testy) 100,-Kč,praktická jízda 400,-Kč.
Přezkoušení z odborné způsobilosti (navrácení Ř. O.) 2000,-Kč.Opravná zkouška: teorie, testy / PPV-ZDARMA, každá další praktická jízda-350,-Kč/hod.

školení řidičů

Školení řidičů referentských vozidel 250,-Kč/osobu.

Výuka,výcvik,zkoušky

Elektronická učebnice AUTOŠKOLA? POHODLNĚ!